Danh mục  
Đầu ghi PC Base
Đầu ghi Stand Alone
IP Camera
Analoge Camera
Camera quay quét
M.Hình chuyên dụng
Phụ kiện camera
Sản phẩm khác

 
Hỗ trợ trực tuyến

 Tel: +84-4-3736-7814
         +84-4-3994-1258

 

   Danh mục sản phẩm  
Sản phẩmThông số kỹ thuậtGhi chú

OBO-271
Camera chữ nhật

- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 380 TVL
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
- Tính năng đặc biệt: Chế độ tự động điều chỉnh tốc độ lấy ảnh(Shutter control).
- Hỗ trợ ống kính có khả năng tự động điều chỉnh ánh sáng(DC IRIS), kiểu ống kính C/CS mount

Chi tiết

Đặt hàng

OBO-411
Camera chữ nhật
- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 520TVL
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
- Tính năng đặc biệt: Chế độ tự động điều chỉnh tốc độ lấy ảnh(Shutter control).
- Hỗ trợ ống kính có khả năng tự động điều chỉnh ánh sáng(DC IRIS), kiểu ống kính C/CS mount.
Chi tiết

Đặt hàng

OBW-271
Camera chữ nhật - Đen trắng
- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 380TVL
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
- Tính năng đặc biệt: Chế độ tự động điều chỉnh tốc độ lấy ảnh(Shutter control).
- Hỗ trợ ống kính có khả năng tự động điều chỉnh ánh sáng(DC IRIS), kiểu ống kính C/CS mount.
Chi tiết

Đặt hàng

OBW-411
Camera hình chữ nhật - Đen trắng

- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 520TVL.
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
- Tính năng đặc biệt: Chế độ tự động điều chỉnh tốc độ lấy ảnh(Shutter control).
- Hỗ trợ ống kính có khả năng tự động điều chỉnh ánh sáng(DC IRIS), kiểu ống kính C/CS mount

Chi tiết

Đặt hàng

OBW-273
Camera chữ nhật
- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 380TVL
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
Chi tiết

Đặt hàng

OBW-413
Camera chữ nhật
- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 520TVL.
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
Chi tiết

Đặt hàng

OBU-272R
Bullet Camera
- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 380TVL
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
- Tính năng đặc biệt: Chế độ tự động điều chỉnh tốc độ lấy ảnh(Shutter control).
- Hỗ trợ 14 đèn LED hồng ngoại.
Chi tiết

Đặt hàng

OBU-412R
Bullet Camera
- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 520TVL
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
- Tính năng đặc biệt: Chế độ tự động điều chỉnh tốc độ lấy ảnh(Shutter control).
- Hỗ trợ 14 đèn LED hồng ngoại.
Chi tiết

Đặt hàng

OBU-273VR
Bullet Camera
- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 550TVL
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
- Hỗ trợ 48 đèn LED hồng ngoại.
Chi tiết

Đặt hàng

OBU-413VR
Bullet Camera
- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 600TVL.
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
- Tính năng đặc biệt: Chế độ tự động điều chỉnh tốc độ lấy ảnh(Shutter control).

Chi tiết

Đặt hàng

OBU-271
Bullet Camera
- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 380TVL.
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
- Tính năng đặc biệt: Chế độ tự động điều chỉnh tốc độ lấy ảnh(Shutter control).
Chi tiết

Đặt hàng

OBU-411
Bullet Camera
- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 520TVL.
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
- Tính năng đặc biệt: Chế độ tự động điều chỉnh tốc độ lấy ảnh(Shutter control).
Chi tiết

Đặt hàng

OVD-271V
Vandal Dome Camera

- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 380TVL
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
- Tính năng đặc biệt: Chế độ tự động điều chỉnh tốc độ lấy ảnh(Shutter control).
- Tiệu cự của thấu kính có khả năng thay đổi được : 4.00mm đến 9.00 mm

Chi tiết

Đặt hàng

OVD-411V
Vandal Dome Camera
- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 520TVL.
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
- Tính năng đặc biệt: Chế độ tự động điều chỉnh tốc độ lấy ảnh(Shutter control).
- Tiệu cự của thấu kính có khả năng thay đổi được : 4.00mm đến 9.00 mm
Chi tiết

Đặt hàng

ODO-271
Dome camera
- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 380TVL
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
- Tính năng đặc biệt: Chế độ tự động điều chỉnh tốc độ lấy ảnh(Shutter control).
Chi tiết

Đặt hàng

ODO-412V
Dome camera
- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 520TVL.
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
- Tính năng đặc biệt: Chế độ tự động điều chỉnh tốc độ lấy ảnh(Shutter control).
- Tiệu cự của thấu kính có khả năng thay đổi được : 4.00mm đến 9.00 mm
Chi tiết

Đặt hàng

ODO-411
Dome camera
- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 520 TVL.
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
- Tính năng đặc biệt: Chế độ tự động điều chỉnh tốc độ lấy ảnh(Shutter control).
Chi tiết

Đặt hàng

ODO-272V
Dome camera
- Cảm biến ảnh: SONY 1/3'' CCD.
- Độ phân giải: 380TVL
- Hỗ trợ: Tự động cân bằng ánh sáng trắng(AWB), tự động khuyếch đại giảm nhiễu(AGC).
- Tính năng đặc biệt: Chế độ tự động điều chỉnh tốc độ lấy ảnh(Shutter control).
- Tiệu cự của thấu kính có khả năng thay đổi được : 4.00mm đến 9.00 mm
Chi tiết

Đặt hàng
Head office:
Room 202, Hitel Building, 308-213,
Hongje-dong, Seodaemoon-ku, Seoul, Korea
Tel : 82-2-379-1997
Fax : 82-2-3143-4678
Website: www.oneandyoung.net

Hanoi Office:
Số 15 Ngõ 35 Cát Linh, Hà Nội
Tel: 84-4-3736-7814
      84-4-3994-1258
Fax: 84-4-3736-7814
Hotline: 094 323 6891
Email: yenoyc@gmail.com